0742.485.912 contact@pianoartis.ro

REGULAMENTUL

CONCURSULUI DE INTERPRETARE PIANISTICĂ

„PIANO ARTIS”

EDIŢIA A IX-A

IAȘI

I. SECŢIUNI

Competiţia cuprinde 5 (cinci) secţiuni:

 1. Preşcolari;
 2. Ciclul primar, cl. I-IV;
 3. Ciclul gimnazial, cl. V-VIII;
 4. Ciclul liceal cl. IX-XII;
 5. Studenti și masteranzi

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE

II.1 Concursul Naţional „PIANO ARTIS” este destinat preşcolarilor, elevilor din şcolile, liceele de artă şi din învăţământul privat precum și studentilor din universitătile de artă;

II.2 Competiţia se desfăşoară într-o singură etapă, având următorul repertoriu impus:

 • Preşcolari și clasa I:

–  două lucrări la alegerea candidatului, diferite stilistic,  din repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern sau românesc

Durata maximă a repertoriului: 5 minute

 • Clasele II-IV:

– un studiu de virtuozitate;

– două lucrări la alegerea candidatului, diferite stilistic,  din repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern sau românesc

Durata maximă a repertoriului: 10 minute

 • Clasele V-XII:

 – un studiu de virtuozitate;

 – o lucrare clasică: partea I dintr-o sonată sau Temă cu variaţiuni / Rondo ( lucrări de  sine stătătoare);

 – o lucrare din repertoriul preclasic, romantic, modern sau românesc;

Durata maximă a repertoriului:         

– clasele V-VI   – 12 minute

– clasele VII-VIII – 16 minute

– clasele IX-XII    – 20 minute

 • Studenti și masteranzi:

– un studiu de virtuozitate din creația compozitorilor romantici, moderni sau contemporani

– o lucrare din creația compozitorului Johann Sebastian Bach (Preludiu și Fugă, Toccata, Suită Franceză sau Engleză, Fantezie și Fuga, Pasacaglia și Fuga în do minor, Choral)

– o lucrare la alegere din repertoriul clasic(partea I din sonata), romantic, modern sau romȃnesc

Durata maximă a repertoriului: 25  minute

NOTÃ: Ȋn cazul nerespectării duratei maxime a repertoriului,  juriul are dreptul de a întrerupe candidatul!!!!!

II.3  Programul va fi prezentat din memorie, fără repetiţii. Repertoriul comunicat în fişa de înscriere nu poate fi modificat ulterior. Concurenţii au obligaţia de a preda la secretariatul concursului copii xerox ale lucrărilor prezentate;

II.4. Pentru buna desfășurare a competiției, sunteți rugați să faceți o donație de 100 ron ce va fi depusă în contul ASOCIAȚIEI „PORȚI DESCHISE ELEVILOR”, cu mențiunea DONAŢIE CONCURS „PIANO ARTIS”.

NR. CONT: RO25BTRLRONCRT0437867101, deschis la Banca Transilvania, sucursala Iași

ACT DONAȚIE PIANO ARTIS 2020

II.5  Documentele necesare înscrierii sunt:

 1. Dovada achitării donației, chitanța scanata și atașată în email
 2. Actul de donație completat și semnat ce poate fi descărcat de aici
 3. Fişa de înscriere în concurs ce poate fi descarcată de aici
 4. Copie xerox după certificatul de naştere

Ȋnscrierile se pot face prin email la pianoartis@yahoo.com sau la dna prof. Ana Rusu (Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”) În caz de neprezentare, documentele de înscriere NU vor fi returnate.

II.6  înscrierile se fac în perioada 1 februarie –  1 martie 2020

TERMENUL LIMITA PT INSCRIERI ESTE 1 MARTIE 2020!!!

III. PROGRAM

 III.1 Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 27 deschidere si recital de pian Alexandru Placinta, castigator a doua editii Piano ArtIs
 • 28 concurs
 • 29 concurs si gala laureatilor/ festivitate de premiere

 

IV. ALTE MENȚIUNI

IV.1 Juriul va fi alcătuit din profesori ai învăţământului preuniversitar şi universitar precum și pianiști de renume internațional;

 Președintele de Onoare al Juriului:

 • Prof. univ. dr. Tatiana Pocinoc – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

Membrii juriului:

 • Prof. Florian Mitrea  – Royal Academy of Music – Londra
 • Prof. univ. dr. Daniel Goiți – Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj

 

IV.2 Juriul are dreptul de a întrerupe candidatul în cazul în care acesta depăşeşte durata maximă de prezentare a repertoriului, impusă în prezentul regulament;

IV.3 Ordinea intrării candidaţilor va fi stabilită de organizatori şi comunicată în timp util;

IV.4 Concursul este deschis publicului;

IV.5 Caștigătorul Trofeului „Piano ArtIs” nu are dreptul de a mai participa în competiție următoarele 2 ediții consecutiv; spre exemplu: caștigătorul ediției 2016 poate participa abia în competiția anului 2019.

IV.6 Transportul, cazarea şi masa vor fi suportate de participanţi.

IV.7 Înscrierea în concurs a candidaţilor reprezintă acceptarea prezentului regulament

Persoane de contact:

Prof. Ana Rusu, tel. 0740980153

Prof.dr.Roxana Ota, tel. 0742485912, email: roxana_ota@yahoo.com

www.pianoartis.ro