0742.485.912 contact@pianoartis.ro

Despre Noi

Competiţia pianisticã Piano ArtIs a luat naştere în anul 2011 la iniţiativa profesorilor Carmen Şoltuz – şef al catedrei/comisiei metodice de pian şi dr. Roxana Ota, ce îşi desfãşoarã activitatea didacticã la Colegiul Naţional de Artã Octav Bãncilã din Iaşi. Este singura competiţie destinatã celor ce abordeazã în mod profesionist arta pianisticã, desfãşuratã cu consecvenţã la Iaşi.

Piano ArtIs a apãrut din nevoia creãrii unei embleme de calitate învãţãmântului pianistic ieşean, care încã de la înfiinţarea Conservatorului Filarmonic Dramatic în 1836, a dãruit lumii muzicale personalitãţi celebre.

Iaşiul nu este doar un important centru artistic dar si un oraş care a educat oameni de valoare internaţionalã ale cãror contribuţii aduse muzicii sunt binecunoscute publicului larg. Opera Nationalã Ieşeanã, Filarmonica Moldova, Teatrul Naţional Vasile Alecsandri, Universitatea de ArteGeorge Enescu precum şi instituţia ce gãzduieşte anual concursul Piano ArtIs, Colegiul Naţional de Artã Octav Bãncilã, sunt simboluri ce demonstreazã legãmântul acestui oraş de a atinge cele mai înalte standarde în toate domeniile artistice.

De la început, proiectul Piano ArtIs s-a bucurat de susţinerea conducerii Colegiul Naţional de Artã Octav Bãncilã, a colegilor profesori împreunã cu care s-a creat o echipã puternicã de organizare,  a Inspectoratului Şcolar precum şi a elevilor şi pãrinţilor acestora.

Scopul competiţiei noastre este acela de a îmbunãtãţi viaţa culturalã româneascã şi de a încuraja tinerii pianişti în studiul acestui minunat instrument. Începând cu ediţia a IV-a, desfãşuratã în luna martie a anului 2014, am creat secţiunea destinatã studenţilor şi masterazilor din Universitãţile de Artã, noutate ce vine în întâmpinarea nevoii de competiţie din cadrul învãţãmântului superior, din pãcate destul de puţin reprezentatã prin concursuri de specialitate, la nivel naţional.

Performanţa concurenţilor este apreciatã de un juriu alcãtuit din personalitãţi marcante ale pedagogiei româneşti şi, începând cu 2014, internaţionale. Competiţia Piano ArtIs a fost onoratã de prezenţa în juriu a doamnelor: conf.. univ. dr. Mihaela Constantin – Universitatea de Arte George Enescu Iaşi, prof. dr. Monica Noveanu – Liceul de Artã Sigismund Toduţã  Cluj Napoca, prof. Elisa Bârzescu – Colegiul Naţional de Artã George Enescu Bucureşti precum şi a prof. univ. dr. Laura Vasiliu – decan al  Facultãţii de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universitãţii de Artã George Enescu Iaşi.

Repertoriul solicitat în regulamentul concursului a fost conceput pentru a dezvolta şi, în acelaşi timp pentru a pune în valoare calitãţile tehnice şi interpretative ale tinerilor muzicieni. Aşa cum se poate observa, pânã la clasa a IV-a, aria stilisticã este uşor restrânsã la lucrãri din perioada barocã şi clasicã (cu excepţia studiului), din considerentul cã învãţarea temeinicã a elementelor tehnico-stilistice ale acestor epoci creatoare constituie punctul de plecare al viitorului muzician. Repertoriul celorlalte secţiuni oferã candidatului o mai mare libertate de exprimare, paleta stilisticã extinzându-se pânâ în epoca contemporanã, nu fãrã a trece însã prin sonatele marilor compozitori clasici (clasele V-XII) sau prin  polifonia bachianã (studenţi şi masteranzi).

Competiţia se desfãşoarã în fiecare an în sala de Festivitãţi a Colegiul Naţional de Artã Octav Bãncilã din Iaşi. Instituţia organizatoare pune la dispoziţia candidaţilor sãli de studiu precum şi posibilitatea de cazare în camerele cãminului şcolii sau servirea mesei la cantina acestuia. Fiecãrui candidat îi este alocat un timp suficient pentru acomodarea cu pianul de concurs. Echipa noastrã este prezentã în permanenţã pentru a ajuta cu toate informaţiile necesare.

Vã mulţumim pentru încrederea acordatã şi vã aşteptãm cu drag şi în acest an!