0742.485.912 contact@pianoartis.ro

REGULAMENTUL
CONCURSULUI DE INTERPRETARE
PIANISTICĂ
„PIANO ARTIS”
EDIŢIA A X-A
IAȘI
25-27 MARTIE 2022

I. SECŢIUNI

Competiţia cuprinde 5 (cinci) secţiuni:
a) Preşcolari;
b) Ciclul primar, cl. I-IV;
c) Ciclul gimnazial, cl. V-VIII;
d) Ciclul liceal cl. IX-XII;
e) Studenti și masteranzi


II. CONDIŢII DE PARTICIPARE


II.1 Concursul Naţional „PIANO ARTIS” este destinat preşcolarilor, elevilor din şcolile, liceele de artă şi din învăţământul privat precum și studentilor din universitătile de artă;
II.2 Competiţia se desfăşoară într-o singură etapă, având următorul
repertoriu impus:


Preşcolari și clasa I:
– două lucrări la alegerea candidatului, diferite stilistic, din repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern sau românesc
Durata maximă a repertoriului: 5 minute


Clasele II-IV:
– un studiu de virtuozitate;
– două lucrări la alegerea candidatului, diferite stilistic, din repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern sau românesc
Durata maximă a repertoriului: 12 minute


Clasele V-XII:
– un studiu de virtuozitate;
– o lucrare clasică: partea I dintr-o sonată sau Temă cu variaţiuni / Rondo ( lucrări de sine stătătoare);
– o lucrare din repertoriul preclasic, romantic, modern sau românesc;
Durata maximă a repertoriului:
clasele V-VIII – 16 minute
clasele IX-XII – 20 minute

Studenti și masteranzi:
– un studiu de virtuozitate din creația compozitorilor romantici, moderni sau contemporani
– o lucrare solo din creația compozitorului Johann Sebastian Bach ( ex. Preludiu și Fugă, Toccata, Suită Franceză sau Engleză, Fantezie și Fuga, Pasacaglia și Fuga în do minor, Coral)
– o lucrare la alegere din repertoriul clasic (partea I din sonata), romantic, modern sau romȃnesc
Durata maximă a repertoriului: 25 minute


II.3 Programul va fi prezentat din memorie, fără repetiţii.
Repertoriul comunicat în fişa de înscriere nu poate fi modificat ulterior.

 

III. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:


1. Fișa de înscriere descărcată de pe site-ul pianoartis.ro ( descarca fisa de aici )
2. Cerințe obligatorii privind
înregistrarea video:
Ȋnregistrare video de calitate, în format landscape, realizatã dintr-o poziție fixã, in care să se vadă clar figura candidatului. Responsabilitatea în privința calității înregistrării revine exclusiv concurenților. Orice ȋncercare de editare audio a materialului va fi exclusǎ din concurs.
Lucrările vor fi expuse într-un singur video iar sunetul nu va fi prelucrat. Se pot trimite și înregistrări din recitaluri sau din cadrul altor evenimente muzicale (inregistrarea nu trebuie să fie realizată cu mai mult de 6 luni în urmã!!!!!).
Video-ul va fi încărcat pe platforma YouTube (www.youtube.com) cu titlul: CONCURSUL NAȚIONAL PIANO ARTIS, EDIȚIA A X-A, NUMELE CANDIDATULUI, CLASA / ANUL (în cazul studenților), NUMELE PROFESORULUI
În descrierea video-ului se va completa numele compozitorilor și titlul complet al pieselor interpretate.
Linkul de YouTube va fi trimis pe adresa de email pianoartis@yahoo.com, odatã cu celelalte documente;
3. Dovada achitării donației;
*** Donația în valoare de 100 ron va fi achitată în contul
Asociației DREAM IS, CUI 42038566, deschis la UniCredit Bank:
RON : RO07BACX0000001951850002
LA DEPUNERE SE VA SPECIFICA: INSCRIERE CONCURS PIANO ARTIS
***Donatia nu se ramburseazã in cazul neparticipãrii în concurs!!!
4. Copie a certificatului de naștere al candidatului sau a cărții de identitate;
5. Declaratia privind protecția datelor, semnată și scanată ( descarca declaratia de aici );
***În conformitate cu prevederile din Regulamentul UE 2016/679 despre prelucrarea datelor cu caracter personal si libera  circulatie a acestora, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru difuzarea și stocarea video-ului trimis, de către Asociația DREAM IS
;

***IN CAZUL CANDIDATILOR MINORI DECLARATIA VA FI COMPLETATA DE PARINTII/TUTORII ACESTORA.

Toate documentele vor fi trimise pe adresa pianoartis@yahoo.com în perioada 1-10 martie 2022.

IV. PREMII:
– Se vor acorda premii I, II, III, mențiuni și premii speciale pentru fiecare clasă în parte.

– Candidații clasați pe locurile I, II, III, mențiunile și premiile speciale vor primi diplome electronice (pe emailul transmis în fișa de înscriere).
– Candidații ce obțin Premiul I ABSOLUT cu 100 puncte vor primi o diplomă, o medalie ȋn format fizic, o suma de bani și vor participa la Gala Laureatilor, transmisã pe pagina de Facebook a competiției.
– Comisia va decide ca cel mai bun candidat din concurs să fie distins cu Trofeul Piano ArtIs, premiu ce va consta într-o sumă de
bani.

V. ALTE MENȚIUNI
Juriul va fi alcătuit din profesori ai învăţământului preuniversitar şi universitar precum și pianiști de renume internațional;
– Înscrierea în concurs a candidaţilor reprezintă acceptarea prezentului regulament.


Persoane de contact:
Prof. Ana Corina Macovei, tel. 0740980153
Prof.dr.Roxana Ota, tel. 0742485912,
www.pianoartis.ro