0742.485.912 contact@pianoartis.ro

Concursul de Interpretare Pianistica

“Piano ArtIs” 

Ediția a IX-a, 2019

Regulament

I. SECŢIUNI

Competiţia cuprinde 5 (cinci) secţiuni:

 1. Preşcolari;
 2. Ciclul primar, cl. I-IV;
 3. Ciclul gimnazial, cl. V-VIII;
 4. Ciclul liceal cl. IX-XII;
 5. Studenti și masteranzi

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

II.1 Concursul Naţional „PIANO ARTIS” este destinat preşcolarilor, elevilor din şcolile, liceele de artă şi din învăţământul privat precum și studentilor din universitătile de artă;

 

II.2 Competiţia se desfăşoară într-o singură etapă, având următorul repertoriu impus:

 • Preşcolari și clasa I:

– o lucrare clasică de tip miniatură (menuet, quadrill, ecoseză, dans, bagatelă, etc.) sau partea I dintr-o sonatină; 

– o lucrare la alegerea candidatului din repertoriul preclasic, romantic, modern sau românesc;

Durata maximă a repertoriului: 5 minute 

 

 • Clasele II-IV:
  • un studiu de virtuozitate;
  • o lucrare preclasică;
  • o lucrare clasică: partea I dintr-o sonatină / sonată sau Tema cu variaţiuni / Rondo ( lucrări de sine stătătoare);

Durata maximă a repertoriului: 10 minute

 

 • Clasele V-XII:
  • un studiu de virtuozitate;
  • o lucrare clasică: partea I dintr-o sonată sau Temă cu variaţiuni / Rondo ( lucrări de sine stătătoare);
  • o lucrare din repertoriul preclasic, romantic, modern sau românesc;

Durata maximă a repertoriului:   clasele V-VIII  – 15 minute; clasele IX-XII – 25 minute

 

 • Studenti și masteranzi:
  • un studiu de virtuozitate din creația compozitorilor romantici, moderni sau contemporani
  • o lucrare din creația compozitorului Johann Sebastian Bach (Preludiu și Fugă, Toccata, Suită Franceză sau Engleză, Fantezie și Fuga, Pasacaglia și Fuga în do minor, Choral)
  • o lucrare la alegere din repertoriul clasic(partea I din sonata), romantic, modern sau romȃnesc

Durata maximă a repertoriului: 30  minute

 

NOTÃ: Ȋn cazul nerespectării duratei maxime a repertoriului,  juriul are dreptul de a întrerupe candidatul.

 

II.3  Programul va fi prezentat din memorie, fără repetiţii. Repertoriul comunicat în fişa de înscriere nu poate fi modificat ulterior. Concurenţii au obligaţia de a preda la secretariatul concursului copii xerox ale lucrărilor prezentate;

 

II.4. Pentru buna desfășurare a competiției, sunteți rugați să faceți o donație de 100 ron ce va fi depusă în contul ASOCIAȚIEI

„PORȚI DESCHISE ELEVILOR”, cu mențiunea DONAŢIE CONCURS „PIANO ARTIS

CONT: RO25BTRLRONCRT0437867101, deschis la Banca Transilvania, sucursala Iași

Descarca act donatie

 

II.5  Documentele necesare înscrierii sunt:

 1. Dovada achitării donației, chitanța scanata și atașată în email
 2. Actul de donație completat și semnat ce poate fi descărcat de pe site-ul www.pianoartis.ro
 3. Fişa de înscriere în concurs ce poate fi descarcată de pe site-ul www.pianoartis.ro
 4. Copie xerox după certificatul de naştere;
 • Ȋnscrierile se pot face prin email la pianoartis@yahoo.com sau la dna prof. Despina Constantinovici (Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”)
 • În caz de neprezentare, documentele de înscriere NU vor fi returnate.

 

II.6  înscrierile se fac în perioada 20 februarie –  20 martie 2019

 

III. PROGRAM

 

III.1 Concursul se va desfăşura după următorul program:

Sâmbătă 30 martie 2019  − concurs 

Duminică 31 martie 2019 – concurs și festivitatea de premiere

 

IV. ALTE MENȚIUNI

 

IV.1 Juriul va fi alcătuit din profesori ai învăţământului preuniversitar şi universitar precum și pianiști de renume internațional;

Președintele de Onoare al Juriului: Prof. univ. dr. Tatiana Pocinoc – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

Membrii juriului:

Prof. Francisca Lupu  – Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov

Prof. univ. dr. Daniel Goiți – Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj

 

IV.2 Juriul are dreptul de a întrerupe candidatul în cazul în care acesta depăşeşte durata maximă de prezentare a repertoriului, impusă în prezentul regulament;

IV.3 Ordinea intrării candidaţilor va fi stabilită de organizatori şi comunicată în timp util;

IV.4 Concursul este deschis publicului;

IV.5 Caștigătorul Trofeului „Piano ArtIs” nu are dreptul de a mai participa în competiție următoarele 2 ediții consecutiv; spre exemplu: caștigătorul ediției 2016 poate participa abia în competiția anului 2019.

IV.6 Transportul, cazarea şi masa vor fi suportate de participanţi. 

IV.7 Înscrierea în concurs a candidaţilor reprezintă acceptarea prezentului regulament

 

Persoane de contact: 

Prof. Carmen Soltuz, tel. 0745641057

Prof.dr.Roxana Ota, tel. 0742485912, email: roxana_ota@yahoo.com  www.pianoartis.ro